Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики україни - страница 41

^ 4. ГРОХОТНИК
(ремонт, експлуатація та утримання автомобільних доріг)
2-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує процесом мокрого та сухого грохочення (розсіву) матеріалу на грохотах (ситах) продуктивністю до 100 м3/год. Стежить за роботою грохотів, сит та іншого устаткування в зоні обслуговування, рівномірним подаванням та розподілом матеріалу на грохоти, сита, живильники, конвеєри, проходженням підрешітного та надрешітного матеріалу в наступне устаткування. Вилучає сторонні предмети. Контролює якість грохочення. Виконує роботи пов'язані з розвантаженням щебеневих матеріалів із залізничних вагонів, слідкує за роботою площадкових та циліндричних грохотів, забезпечує розподіл щебеню за фракціями. Регулює роботу грохотів, сит, живильників та подавання води у разі мокрого грохочення. Відбирає проби для аналізу. Здійснює чищення та змащування частин устаткування, що труться. Встановлює, чистить та замінює сита та колосники. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування, що обслуговується. Бере участь у його ремонті.

^ Повинен знати: будову, принцип дії та правила експлуатації грохотів, сит, електродвигунів, живильників, транспортерів, аспіраційних систем; технологію грохочення; технічні умови, стандарти та допустимі відхилення від стандартів; найбільш вигідні режими грохочення та розсіву, фізико-механічні властивості продукту; схеми автоматизації та сигналізації; призначення засобів вимірювання та їх показань; способи кріплення та заміни сит, слюсарну справу.

^ Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

- у разі виконання процесу грохочення матеріалів на вібраційних грохотах продуктивністю від 100 м3/год. до 500 м3/год.

^ Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи грохотником 2 розряду - не менше 1 року.

^ 4-й розряд

- у разі виконання процесу грохочення матеріалів на вібраційних грохотах продуктивністю понад 500 м3/год.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи грохотником 3 розряду - не менше 1 року.
^ 5. ЗАВАНТАЖУВАЧ ВАРИЛЬНИХ КОТЛІВ
(ремонт, експлуатація та утримання автомобільних доріг)
3-й розряд

Завдання та обов'язки. Завантажує у варильні котли та змішувачі матеріали, бітум для приготування бітумної суміші. Виконує приймання та складування матеріалів згідно з їх цільовим призначенням. Забезпечує вагове дозування бітуму і пеку. Дробить шматки. Доставляє компоненти до скіпових підйомників. Завантажує підйомники матеріалами і підіймає їх.

^ Повинен знати: будову підйомників, які обслуговуються; правила завантаження та зважування компонентів, які завантажуються.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
^ 6. МАШИНІСТ АВТОГУДРОНАТОРА
(ремонт, експлуатація та утримання автомобільних доріг)
Завдання та обов'язки. Керує у ході будівництва доріг причіпним гудронатором під час його наповнення в'яжучими рідинами, транспортування, нагрівання рідини (бітуму), якщо вона охолола під час руху або зупинки, розливу самопливом або під тиском в'яжучих рідин з рівномірним розподілом і точним регулюванням норм їх розливу. Виконує щозмінне технічне обслуговування трактора та причіпного гудронатора, бере участь у його планово-запобіжному ремонті. Виявляє та усуває несправності у роботі трактора та причіпного обладнання.

^ Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні характеристики трактора та причіпного гудронатора; правила експлуатації, технічного обслуговування та ремонту; причини виникнення, способи виявлення та усунення несправностей, режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин.

^ 5-й розряд

Керує причіпним гудронатором на колісному тракторі на пневматичних шинах з тяговим зусиллям 4 - 6 т, потужністю до 73 кВт та цистерною місткістю до 6000 л.

^ Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи трактористом або машиністом технологічно суміжної чи спорідненої машини та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду - не менше 1 року.

^ 6-й розряд

Керує причіпним гудронатором на колісному тракторі на пневматичних шинах з тяговим зусиллям більше 6 т, потужністю від 73 кВт та цистерною місткістю понад 6000 л.

^ Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом автогудронатора та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду - не менше 1 року.
^ 7. МАШИНІСТ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ МАШИН
6-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує дорожньо-транспортною машиною під час ремонту та утримання автомобільних доріг. Монтує, регулює устаткування, встановлене на машину згідно з інструкцією щодо експлуатації, та забезпечує безперебійну його роботу. Здійснює візуальний огляд робочої ділянки або дорожнього покриття, що підлягає ремонту або утриманню, та встановлює технологічну послідовність виконання робіт залежно від їх обсягів та пори року. Забезпечує безпечні умови руху транспорту та безпеку робітників. Запобігає несправностям у роботі дорожньо-транспортної машини. Виконує щозмінне її технічне обслуговування, бере участь у планово-запобіжному ремонті.

^ Повинен знати: будову, принцип роботи, технічні характеристики, можливості використання дорожньо-транспортної машини й встановленого на ній устаткування, приладів та комплекту механізованого інструменту; правила й інструкції з експлуатації, технічного обслуговування та профілактичного ремонту; причини виникнення несправностей та способи їх усування; технологію робіт, основні властивості і склад матеріалів, що використовуються; способи вивантаження та завантаження матеріалів; правила та норми охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг; режими змащування, норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних або інших подібних за складністю машин.

^ Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої машини та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду - не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія.

Спеціалізація

6-й розряд

^ Машиніст автобітумовоза. Керує автобітумовозом під час транспортування бітуму з нафтоперегонних заводів, прирейкових складів бітумних матеріалів, діючих баз збереження бітуму (постійних чи тимчасових) та доставляння його на об'єкти, асфальтобетонні заводи. Використовує автобітумовоз для розливу в'яжучих матеріалів під час роботи в парі з причепним розподілювачем. Забезпечує доставляння нагрітого бітуму від місця приготування до місця використання на автодорозі. Виконує підігрів бітуму (у разі потреби) під час його перекачування з однієї місткості в іншу. Використовує автобітумовоз у спільній роботі з автогудронатором. Перевіряє: технічний стан ходової частини, герметичність цистерни, системи обігріву та циркуляції бітуму, засобів для закачування бітуму, посудин, які працюють під тиском, технічні параметри розігріву в'яжучих матеріалів; роботу контрольно-вимірювальних приладів.

^ 6-й розряд

Машиніст дорожнього авторемонтера. Керує дорожнім авторемонтером під час ремонту автомобільних доріг. Здійснює візуальний огляд покриття і встановлює межі пошкоджених місць. Забезпечує: роботу газового устаткування з блоком пальників інфрачервоного розігрівача; завантаження матеріалів до змішувача, м'який розігрів матеріалів та повне або порційне їх вивантаження; уповільнене підвищення температури, можливість примусового змішування матеріалів; безпечне завантаження бітумної місткості бітумом (у твердому чи рідкому стані); видавання бітуму, розігрітого до робочої температури, самопливом; надійне перекриття бітумопроводу після видачі готового матеріалу; роботу компресорної установки з комплектом пневмоінструменту; приготування асфальтобетонних сумішей з додержанням вимог до якості матеріалів, що використовуються.

^ 6-й розряд

Машиніст заливальника тріщин. Керує заливальником тріщин під час ремонту автомобільних доріг. Здійснює візуальний огляд стану деформаційних швів у цементобетонних і тріщин у асфальтобетонних покриттях. Перевіряє роботу: двигуна, бітумного насоса, компресора; технічний стан пневмосистеми, системи змащування, робочого органа розливу бітуму, паливної системи, електрообладнання, системи керування машиною. Перевіряє наявність, кількість та, відповідно, якість матеріалів, призначених для промивання, грунтування та герметизації швів і тріщин у дорожніх покриттях. Виконує роботи з очищення швів від пилу і бруду стиснутим повітрям та з промивання рідиною, грунтування і заповнення швів та тріщин мастикою та бітумом. Перевіряє якість герметизації швів та тріщин дорожніх покриттів. Забезпечує технологію ремонту автомобільних доріг з улаштуванням цементобетонних та асфальтобетонних покриттів та розігріву органічних в'яжучих матеріалів.

^ 6-й розряд

Машиніст комбінованої (універсальної) дорожньої машини. Керує комбінованою (універсальною) дорожньою машиною під час виконання робіт з догляду та утримання автомобільних доріг. Регулює робочий процес відповідно до технології виконання робіт та встановлює технологічну послідовність їх виконання в літній та зимовий періоди. Перевіряє роботу двигуна, гідравлічної системи машини, комплектність та технічний стан устаткування поливо-мийного, підмітального, снігоочисного та піскорозкидального.

^ 5-й розряд

- у разі керування трактором та виконання змінним устаткуванням робіт:

із снігоприбирання й снігоочищення покриття автомобільних доріг; розподілення піску та протиожеледних матеріалів на покритті автодоріг (снігоочисником плужним);

із скошування трави, бур'янів, дрібного чагарника та іншої рослинності на узбіччях, укосах, розділювальній смузі та межах смуг відводу автомобільних доріг (косаркою);

з очищення ділянки автомобільних доріг з твердим покриттям від снігу та бруду (щіткою);

розроблення в незначних обсягах грунтів I та II категорій (бульдозером).

^ Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої машини та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду - не менше 1 року.

^ 6-й розряд

- у разі керування базовою машиною та виконання робіт, установленим на ній устаткуванням, з миття і поливання доріг з твердим покриттям, поливання дерев та чагарника уздовж дороги, миття та очищення водовідвідних лотків, смуг укріплення, сигнальних стовпчиків, тумб, колесовідбійного брусу, бар'єрного огородження, знаків тощо.

^ Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої машини та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду - не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія.

^ Машиніст комбінованої машини для миття облаштування дороги. Керує комбінованою машиною для миття облаштування дороги, регулює робочий процес і виконує технологічні операції з очищення та миття елементів облаштування дороги. Перевіряє роботу двигуна, гідравлічних систем машини; технічний стан причепа, цистерни, насоса напірного трубопроводу (з соплами), ходових кранів та вентилів, миючих щіток, що обертаються, циліндричної та конічної форми, системи керування причепом.

^ 5-й розряд

- у разі керування трактором з тяговим зусиллям 4 - 6 т потужністю від 43 до 73 кВт та причіпним устаткуванням під час очищення та миття елементів облаштування автомобільної дороги.

^ Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої машини та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду - не менше 1 року.

^ 6-й розряд

- у разі керування базовою машиною та встановленим на ній навісним устаткуванням під час очищення та миття елементів облаштування автомобільної дороги.

^ Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої машини та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду - не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія.

^ 5-й розряд

Машиніст косарки. Керує косаркою під час скошування трави, бур'янів, дрібного чагарника та іншої рослинності на узбіччях, розділювальних смугах, укосах та кюветах автомобільних доріг. Забезпечує очищення ділянок від великого каміння, пнів, шматків металу тощо. Демонтує раму, стрілу та робочі органи косарки, перевіряє комплектність устаткування. Здійснює зовнішній огляд устаткування та запобігає його пошкодженню. Перевіряє наявність мастила згідно зі схемою. Виконує контрольний пуск і перевіряє: роботу різального агрегату з суміжними робочими органами, системи привода робочого органа, гідроциліндрів та електрообладнання.

^ Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої машини та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду - не менше 1 року.

6-розряд

Машиніст котка самохідного вібраційного. Керує вібраційним котком під час виконання ремонтних та будівельних робіт на автомобільних дорогах. Перевіряє роботу: двигуна, коробки передач, бортового редуктора; технічний стан вальців котка, механізмів керування, гідравлічної системи, електрообладнання, устаткування для очищення і змочування вальців. Виконує роботи з ущільнення дорожніх покриттів із асфальтобетону та конструктивних шарів дорожнього одягу із різних дорожньо-будівельних матеріалів (щебеню, гравію, шлаку тощо). Стежить за обов'язковим дотриманням: терміну і режиму ущільнення під час улаштовування конструктивних шарів дорожнього одягу, швидкості руху котка, кількості проходів котком за одним слідом, величиною перекриття кожного сліду проходу вальців котка.

^ 5-й розряд

Машиніст розпушувальних машин. Керує розпушувачем під час виконання робіт з пошарового розпушування мерзлих та важких грунтів; у парі зі скрепером під час улаштування виїмок; вилучення з грунту великого каміння; розроблення тріщинуватих гірських порід, грунтів з великим обсягом кам'янистих включень та конструкцій старого дорожнього одягу; руйнування старого дорожнього одягу (реконструкція, нове будівництво) тощо. Перевіряє роботу двигуна та технічний стан навісного устаткування: опорної рами, верхньої та нижньої тяг, гідропривода, робочої балки і зуба.

^ Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої машини та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду - не менше 1 року.

^ Машиніст снігоочисника плужного. Керує снігоочисником плужним під час очищування від снігу автомобільних доріг. Перевіряє: роботу двигуна, гідросистеми та регулюючого пристрою, що забезпечує висоту плуга над поверхнею; технічний стан переднього плуга (двох його відвалів) горизонтальних та вертикальних бокових ножів, що очищають сніг, поворотної рами, щіткового устаткування, телескопічних з'єднань і амортизаційних пружин, шарнірних з'єднань плуга та штовхаючих брусів, спецустаткування. Відкидає сніг відповідно до схеми робіт на одну чи обидві сторони по відношенню до напрямку руху. Після закінчення роботи виконує переведення снігоочисного механізму у транспортне положення.

^ 5-й розряд

- у разі керування трактором з тяговим зусиллям 4 - 6 т потужністю від 43 до 73 кВт та снігоочисним устаткуванням на ньому під час розчищання дороги (ділянки) від снігових наметів висотою до 1,2 м при будь-якій щільності снігу.

^ Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої машини та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду - не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія.

^ 6-й розряд

- у разі керування базовою машиною та встановленим на ній навісним устаткуванням під час очищування від снігу автомобільних доріг.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої машини та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду - не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія.

^ 6-й розряд

Машиніст снігоочисника фрезерно-роторного. Керує снігоочисником фрезерно-роторним під час пошарового розробляння ущільнених снігових відкладень незалежно від їх висоти. Перевіряє роботу: двигуна базової машини, двигуна привода робочого органа, гідросистеми; технічний стан робочого органа, механізму підвіски робочого органа, роздавальної коробки з ходозменшувачем, установку та кріплення ножа, живильника, горизонтальних гвинтових фрез, вертикальних стрічкових фрез, систему керування.

^ 6-й розряд

Машиніст снігоочисника шнекороторного. Керує снігоочисником шнекороторним під час виконання робіт з очищення покриття від снігу. Перевіряє технічний стан: шнеків, ротора, нижніх ножів, лопат, системи карданних валів, гідросистеми, електрообладнання. Перевіряє роботу двигуна базової машини, додаткового двигуна робочого органа шнекороторного снігоочисника. Установлює зазор між поверхнею, що очищується, і нижніми ножами. Після закінчення роботи фіксує робочий орган у транспортне положення.

^ 6-й розряд

Машиніст щебенерозподілювача навісного. Керує щебенерозподілювачем навісним та забезпечує його роботу під час розподілу щебеневих матеріалів. Навішує, закріплює щебенерозподілювач, монтує і регулює ланцюгову передачу. Регулює ширину розподілу щебеню, завантажує кузов автосамоскида дрібними фракціями чорного (білого) щебеню, доставляє щебінь до місця розподілу. Виконує піднімання кузова автосамоскида та забезпечує надходження щебеню в бункер щебенерозподілювача, розподіляє щебінь. Очищає щебенерозподілювач від пилу та бруду, демонтує ланцюгову передачу з автосамоскида і приводить його у транспортне положення. 

^ 6-й розряд

Машиніст щебенерозподілювача причіпного. Керує щебенерозподілювачем причіпним та забезпечує його роботу і устаткування (живильника, шнеків, гідросистеми піднімання та опускання трапу тощо) під час виконання роботи з розподілу дрібнофракційного щебеню (білого, чорного) в процесі улаштування поверхневої обробки автомобільних доріг. Монтує устаткування щебенерозподілювача. Перевіряє роботу: двигуна, приводів шнека і живильника, їх роботу на холостому ходу, вузлів гідропривода та герметичності з'єднань, піднімання та встановлення трапів у робоче та транспортне положення, системи керування; технічний стан натягання ланцюгових передач, кріплення вузлів і механізмів, тиск у шинах. Установлює зазор між заслонками бункера та живильника, регулює кількість подавання щебеню на покриття. Забезпечує завантаження бункера щебенем із самоскидів, що під'їжджають до щебенерозподілювача та виїжджають на трап заднім ходом. Забезпечує виконання робіт у технологічній послідовності й темпі, що прийнятий для кожного робочого потоку.

0913960281410493.html
0914128130772773.html
0914303006668814.html
0914452075936196.html
0914575156987075.html